1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Faaliyetler

Share
TASAM Önderliğinde Çok Aşamalı Özel Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nükleer Teknoloji Projesi 2006 - .....
 
İlk 10 Aşama
 

1.Aşama (Mart 2006)
“Türkiye’nin Enerji İhtiyacı, Enerji Üretim İmkânları ve Çevre” Beyin Fırtınası

2.Aşama (Nisan 2006)
“Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri” Stratejik Raporu

3.Aşama (Nisan 2006)
“Türkiye’de Enerji ve Kalkınma" Sempozyumu

4.Aşama (Temmuz 2006)
“Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Enerjinin Önemi” Çalıştayı

5. Aşama (Eylül 2006)
“Gelişmekte Olan Ülkelerde Nükleer Teknoloji Transferi” Çalıştayı

6.Aşama (Aralık 2006) “Güney Kore Nükleer Teknoloji” İnceleme Gezisi

7.Aşama (Ocak 2007)
“Çekmece Nükleer Araştırmalar ve Eğitim Merkezi” İnceleme Gezisi

8.Aşama(Nisan 2007)
“Uluslararası Nükleer Enerji” Kongresi

9.Aşama (Nisan 2007)
“Proje Değerlendirme” Basın Toplantısı

10.Aşama (Mart 2008)
“Nükleer Teknolojide Dünya Konjonktürü” Uluslararası Kongresi

 
 
 
 
FacebookTwitter