1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TRNTP Hakkında

Share
1970’lerden günümüze sıklıkla karşımıza çıkan “sürdürülebilir kalkınma” deyimi, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın, karşılayabilen kalkınmadır. Bu bağlamda kalkınmada atılacak her adımda doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılarak kaynakların tekrar kullanımının sağlanmasına öncelik verilerek, çevresel etkileri gözeten bir yaklaşımdır. Çağımızın en önemli problemlerinden birisi olan enerji ihtiyacının, bu dengeyi koruyacak şekilde karşılanması ve bu nedenle enerji teminde güvenliğini sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli koşulunu oluşturmaktadır. Kalkınmanın en önemli lokomotiflerinden biri olan teknolojinin tabana yayılması ülkelerin sanayileşme sürecine ivme kazandırmakta ve bu durum ülke ekonomisinde sürdürülebilir büyümeye olanak sağlamaktadır.

Enerji arzında çeşitlilik konusunda karşımıza çıkan seçeneklerden biri olan nükleer enerji üzerinde, 20. yüzyılın ortalarında gelişmiş ülkelerin yoğun olarak çalıştığı gözlemlenmektedir. İleri bir teknolojiyi olan nükleer teknoloji, nükleer enerjinin sadece enerjide çeşitlilik olarak algılanmaması gerektiğini, aynı zamanda bu teknolojinin transferi dâhilinde ülkenin sanayileşme yapısında çıtayı yükselten bir etken olarak algılamak gerekir.

Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu (TRNTP) ulusal ve uluslararası uzmanların bilimsel katkılarıyla dünyada nükleer enerjinin kullanımı ve teknolojik gelişimi, ileri bir teknoloji olan nükleer teknolojinin ülkemize transfer yöntemlerinin araştırılması, nükleer teknoloji transferinin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulanacak şekilde yapılmasına yönelik önerilerin tartışılarak geliştirilebileceği bu platform ile tüm bu konuların akademik çalışmalarla Türkiye’nin enerji stratejisini oluşturmada katkı sağlayacaktır.

TASAM önderliğinde kurulan TRNTP, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının temin edilmesi konusunda diğer tüm alternatif enerji kaynaklarına yönelik bilimsel ve akademik çalışmaların tek çatı altında toplanmasına olanak sağlayacaktır. Bunun yanında TRNTP, Türkiye’nin enerji politikasında izlemesi gereken metodolojinin usul ve yöntemlerini irdeleyerek alternatif çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
FacebookTwitter