1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Share

“Türkiye’nin Enerji İhtiyacı, Enerji Üretim İmkânları ve Çevre” Beyin Fırtınası

Mart 2006 tarihinde, TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin İstanbul’daki merkez ofisinin konferans salonunda yine TASAM tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Enerji İhtiyacı, Enerji Üretim İmkânları ve Çevre” konulu beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda moderatörlük üstlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IAEA  (Emekli) Güvenlik Müfettişi Dr. Necmi Dayday, Türkiye’de bu alandaki boşluğu doldurmak üzere kurulması gerekliliği ortaya çıkan teknoloji platformu fikri hakkında şunları ifade etti:

“Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla, özellikle elektrik üretimi amacıyla ilk kullanılışından ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun kuruluşundan bu yana yaklaşık yarım yüzyıl geçti. Enerji kaynakları, Türkiye’deki gibi kıt olan Fransa, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler kalkınmaları için gerekli sanayileşme süreçlerinde gerekli olan elektrik üretimi için nükleer santral kullanmaya, özellikle 1973’teki petrol krizinden sonra büyük önem verdiler. Hazırladıkları geniş kapsamlı nükleer teknoloji programları sayesinde, elektrik enerjisi üretiminde, ithal fosil kaynaklara olan bağımlılıklarında büyük oranda düşüşler sağladılar. Öte yandan, ülkemizde, ilk olarak 1967 yılında 280 MWe gücünde, Kanada yapısı bir CANDU reaktörü alım projesine başlanmış olmasına rağmen, ne bu proje ne de daha sonra yapılan üç nükleer santral ihalesi olumlu şekilde sonuçlandırılamamıştır. Bu olumsuzluklarda, kamuoyunun olduğu kadar, karar vericilerin de nükleer konulardaki ilgi ve bilgilerinin yetersiz olmasının büyük rolü vardır. Bu konjonktür dikkate alındığında kurulması elzem olan teknoloji platformunun hedefi, başta halkımız olmak üzere, kanaat önderlerinin ve karar vericilerin nükleer teknoloji konusunda “bilgi ve fikir sahibi” olmalarına katkı sağlayacak tüm donanımı, karşıt görüşlere de yer vererek, başta Türk uzmanlar olmak üzere, uzmanlarca hazırlanan yazılar, haberler vb. içerik ile ortaya koymak olmalıdır. Kamuoyunun ve de özellikle kanaat önderlerinin ve karar vericilerin nükleer teknoloji gibi ileri teknik konularda yeterli düzeyde bilgilendirilmesinin çok önemli olduğu göz önüne alınarak, ilgilendirme ve bilgilendirme işlevlerine temel olmak üzere bu alanda kurulacak oluşumun adı Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu (TRNTP) olarak düşünülebilir.”

FacebookTwitter