1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Share

“Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Enerjinin Önemi” Çalıştayı

27 Temmuz 2006 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Conrad Otel’de TASAM tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Enerjinin Önemi” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.

Açılış konuşmalarını dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. M. Hilmi Güler ve TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un yaptığı çalıştayda sunulan tebliğler daha sonra TASAM Yayınları tarafından derlenip kitap olarak hazırlanmış ve yayımlanmıştır.

konusmacilar3

 

surduruluebilir

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un Çalıştay Açılış Konuşması

“Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bugüne kadar alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili birçok çalışma yapmış ve raporlar yayınlamıştır. TASAM olarak bizler, nükleer enerji konusunu yaklaşık iki yıldır gündeme getiriyoruz. Bu kapsamda “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nükleer Enerji” konulu projenin uygulamasına devam etmekteyiz.

Nükleer enerji tek yönde ele alınamayacak kadar geniş açılımlar sağlamaktadır. Sadece bir enerji kaynağı değil aynı zamanda gerek teknoloji transferiyle endüstriyel kalkınmaya etkisi, gerek stratejik kazanımlarıyla bir ülkenin konumuna farklı açılardan avantajlar sağlaması ile günümüz koşullarında adeta bir mecburiyet haline gelmiştir.

Nükleer enerji diğer ülkelerde şöyle, bizde böyle diye kıyaslanacak bir şey değildir. Belki teknik açıdan böyle bir kıyaslamaya girilebilir ama coğrafi açıdan, konjonktürel açıdan, siyasi açıdan bizim ülkemizin kendine has özellikleri, kendine has tehditleri, potansiyelleri ve fırsatları bulunmaktadır. Dolayısıyla olayların çok boyutlu ve stratejik açıdan değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ortadoğu’daki son dönemde yaşanan gelişmeler, çatışmaların daha da büyüyebilecek olmasının getirdiği tedirginlik, klasik enerji kaynaklarındaki azalma, bu kaynakların talep olan bölgelere ulaşımındaki olası tehditler, ekolojik dengedeki olumsuz değişiklikler ve buna benzer birçok nedenden ötürü şüphesiz Türkiye’nin enerji çeşitliliğini artırması, dışa bağımlılığını azaltması ve dışa bağımlılığında da bütün uzmanlarımızın belirttiği gibi ülke çeşitliliğini muhakkak artırması gerekmektedir.

Fakat bu olaya bir milli güvenlik bağlamında da bakılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü enerjiye olan katkısıyla beraber nükleer enerji aynı zamanda çok büyük stratejik bir kazanımdır. Bunun içeriğini sizler daha iyi biliyorsunuz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, dünyada gelişen konjonktür itibariyle bizim bulunduğumuz coğrafyada,  devletin ve milletin bekası için ne türlü stratejik kazanımlara sahip olmamız gerekir ki dokunulmazlık içeren öğelerimiz artsın perspektifinde düşündüğümüzde nükleer enerji bunların başında gelen konulardan biridir.

Bu aşamada geniş bir perspektifle konu değerlendirildiğinde daha önce dört kez bu konuda uluslararası arenaya çıkmış bir ülke olarak bu çıkışın da olumsuz neticelenmesi durumunda güvenilirliğimizin ne kadar azalacağını hatırlatmakta fayda görüyorum.

Bu noktada da 59. hükümet tarafından başlatılan çalışmanın Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızın önderliğinde başarıya ulaşması Cumhuriyet tarihimiz açısından çok önemli kazanımlardan birisi olacaktır.”

nukleer_onemi

Çalıştaya Katılan Uzman ve Akademisyenler ile Tebliğleri


Doç. Dr. Nilgün (Doğan) Baydoğan

İTÜ, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı

Endüstriyel ve Ekonomik Gelişmede Nükleer Teknolojinin Etkisi

 

Prof. Dr. Bilge Özgener

Nükleer Araştırmalar Abd Enerji Enstitüsü, İTÜ

Küresel Isınma ve Nükleer Enerji

 

Prof. Dr. H. Atilla Özgener

Nükleer Araştırmalar Abd Enerji Enstitüsü, İTÜ

Mevcut Kaynakların Kullanılmasına Rağmen

2020’li Yıllarda Türkiye’de Elektrik Enerjisi Açığı Olabilir mi?

 

Doç. Dr. Mehmet Tombakoğlu

Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel Eğitimi

 

Prof. Dr. A. Beril Tuğrul

İTÜ Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı

Türkiye’nin Nükleer Enerji Seçeneği

 

Doç. Dr. Cemal Niyazi Sökmen

Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

Yeni Nükleer Reaktörler: Tasarım Kriterleri

 

Dokümanlar

FacebookTwitter