1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kitaplar

Türkiye’de Enerji ve Kalkınma

1-) İçindekiler ve Sunuş
2-) Açılış Konuşmaları
3-) Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ( Enver YÜCEL )
4-) TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY
5-) Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü ( Prof. Dr. Süheyl BATUM )
6-) İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ( Prof. Dr. Haluk KARADOĞAN )
7-) BİRİNCİ OTURUM ( Dünyada Enerji Politikaları )
8-) Dünyada Enerji ( Prof. Dr. fienay YALÇIN )
9-) Dünyada Enerji Kaynakları ( Prof. Dr. Abdurrahman SATMAN )
10-) Küreselleşme Ekseninde Dünyada Enerji Politikaları ve Geleceğe Yönelik Perspektifler ( Süreyya Yücel ÖZDEN )
11-) Türkiye’de Enerji Sektöründe Yeniden Yapılanma; Yasalara, Yönetmeliklere İlişkin Değerlendirmeler ve Sorunlara Çözüm Önerileri ( Yusuf GÜNAY )
12-) Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitik ( Doç. Dr. Bülent ARAS Arzu YORKAN )
13-) Dünyada Hidrojen Enerjisi Çalışmaları ( Yrd. Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN )
14-) İKİNCİ OTURUM ( Türkiye’de Enerji Politikaları )
15-) Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içerisinde Enerjinin Yeri ve Önemi ( Doç. Dr. Adem ŞAHİN )
16-) Türkiye’nin Enerji Politikası ( Doç. Dr. Sami DEMİRBİLEK )
17-) Türkiye’nin Alternatif Enerji Üretim İmkânları ve Fırsatları ( Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK )
18-) Dünya’da ve Bölgede, Alternatif Enerji Kaynakları İçinde Nükleer Enerjinin Yeri ve Önemi ( Prof. Dr. Sümer ŞAHİN )
19-) Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleflfltirmesi ( Dr. Osman DEMİRCİ )
20-) Türkiye’de Enerji KaynaklarI ve Çevreye Etkileri ( Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU )
21-) Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi: Bir Ekonometrik Uygulama ( Doç. Dr. Veysel ULUSOY )
22-) Milli Güvenli¤in Bir Unsuru Olarak Enerji Politikalarının İncelenmesi ( Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK )
FacebookTwitter