1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TRNTP Hakkında

Üyeler

Üye İsmi Mesleği Eğitim Düzeyi
Prof. Dr. Sezgin ALSAN Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Bülent ARAS Öğretim Görevlisi  
Prof.Dr. A.Beril TUĞRUL Makine Yüksek Müh.  
Prof.Dr. Ahmet BAYÜLKEN Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Reşat UZMEN Kimya Y.Müh.Nükl.
Prof.Dr. Bilge ÖZGENER Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Hasan SELÇUK Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ahmet DURMAYAZ Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Hüseyin Atilla ÖZGENER Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Şenay YALÇIN Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ömer Faruk GÖRÇÜN Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Hasret Çomak Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Sümer ŞAHİN Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Şarman GENCAY Emekli Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Nilgün BAYDOĞAN Nükleer Fizikçi
Yrd.Doç.Dr. Engin SELÇUK Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Oğuz AKALIN Öğretim Gör. / Mühendis
Dr. Necmi DAYDAY Nükleer Mühendis
Dr. Ulvi ADALIOĞLU E. Nükleer Müh.
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN Akademisyen
Öznur ENGİN Uzman Doktora
Demirel AKTAŞ Nükleer Fizikçi Doktora
Sibel Kasap Öğrenci Doktora
Zeynep Elagoz SARAÇOĞLU Nukleer Yuk. Muhendisi M.Sc. Georgıa Tech;B.U
Ahmet ARSLAN Nükleer Enerji Mühendisi Yüksek Lisans Ögr.
Şuayip ŞAHİN Makine Müh. Üniversite
Ayhan KARA Akademisyen Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet YÜKSEL Jeofizik Yük. Müh., Üniversite
Gökhan BAYRAKTAR Fizik Mühendisi Üniversite
Bora Zeki SAYIN Nükleer E. Mühendisi Lisans
Elçin KOYUNCU Öğretmen Yüksek Lisans
Mehmet Ali UĞUR Öğrenci Lisans (Son Sınıf)
Bedrettin UZUN Öğrenci Lise
Esra KEŞAF Nükleer Enerji Mühendisi Lisans
Erdal ÖZDEMİR Öğrenci Lisans
Mehmet KAMACI Radyolog Meslek Yüksek Okulu
Hasan COŞKUN Mühendis Lisans
Muhammed Emin ELEKDAĞ Aşçı Yüksek Lisans
Erhan ŞENLİK Nükleer Enerji Mühendisi Üniversite
Bora ERGÜN Nükleer Mühendis Üniversite
Süleyman ŞENSOY TASAM Başkanı Üniversite
Arda ALTUNTAŞ Elektrik Mühendisi Üniversite
Süleyman ASLAN Muhasebe Lise
SALİH SARI Nükleer Enerji Mühen Y.Lisans
Sezer GÜMÜŞ E.Dz.P.Astsb.Kd.Bçvş Üniversite
Fatih ŞİŞMAN Fizik Mühendisi Üniversite
Mehmet KUMRU Öğrenci / Çevre Müh. Üniversite
İhsan TOY Yayıncı Yüksek Lisans
Metin UĞURERKAN Fizikçi Üniversite
Umut ELMAS AB Uzmanı Yüksek Lisans
Fatma Günce KANLI Araştırma Görevlisi Üniversite
Dr. Artaç TÜRKER TÜBİTAK MAM Doktora
Çağrı ÜNAL Fizik Mühendisi Üniversite
Lütfiye GÖRELİ Kimya Yüksek Mühendisi Üniversite
Yahya Kemal KIRAN Enerji Mühendisi Üniversite
Cengiz TARIM Subay Üniversite
Hayrullah KARADENİZ Avukat Üniversite
Erdinç TÜRKCAN Fizik, Nükleer Mh.El Üniversite
Mehmet Ünal AZAKLIOĞULLARI Nükleer Mühendis  Öğretim Üyesi
Adil BUYAN Fizik Yüksek Mühendisi Üniversite
Yener AYDIN Elektrik Mühendisi Üniversite
Kübra AVCI Gazeteci  Üniversite
Arzu YORKAN Araştırmacı-Uzman Yüksek Lisans
Önder ÖNER Emekli Fizik Yüksek Üniversite
Aslı TOKAÇ Asistan Üniversite
Recep Erdem ERGEN Yayıncı / Gen. Yay. Üniversite
Sibel KOÇ Gazeteci  Üniversite
M. Kemal ÖZARAR Stratejik Planlama MBA
Haluk BERKMEN IAEA (Emekli) PHD
Teoman ALPTÜRK Elektrik Mühendisi Üniversite
Hüseyin ÖZBİLGİN Devlet Memuru Üniversite
Nuh ALBAYRAK Gazeteci Üniversite
KIM BYOUNG-JIK Mühendis Üniversite
Mustafa Erkan ACAR Gazeteci Üniversite
Cemalettin ÇANDIR Gazeteci Üniversite
Süleyman ERMAN Gazeteci Üniversite
Hüdaverdi YILDIRIM Gazeteci Üniversite
Vedat GÜLEN Makina Mühendisi Üniversite
     

TRNTP Çalışma Grubu

Dr. Necmi DAYDAY

Doç. Dr. Haluk BERKMEN

ÖnderÖNER

TRNTP Hakkında

1970’lerden günümüze sıklıkla karşımıza çıkan “sürdürülebilir kalkınma” deyimi, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın, karşılayabilen kalkınmadır. Bu bağlamda kalkınmada atılacak her adımda doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılarak kaynakların tekrar kullanımının sağlanmasına öncelik verilerek, çevresel etkileri gözeten bir yaklaşımdır. Çağımızın en önemli problemlerinden birisi olan enerji ihtiyacının, bu dengeyi koruyacak şekilde karşılanması ve bu nedenle enerji teminde güvenliğini sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli koşulunu oluşturmaktadır. Kalkınmanın en önemli lokomotiflerinden biri olan teknolojinin tabana yayılması ülkelerin sanayileşme sürecine ivme kazandırmakta ve bu durum ülke ekonomisinde sürdürülebilir büyümeye olanak sağlamaktadır.

Enerji arzında çeşitlilik konusunda karşımıza çıkan seçeneklerden biri olan nükleer enerji üzerinde, 20. yüzyılın ortalarında gelişmiş ülkelerin yoğun olarak çalıştığı gözlemlenmektedir. İleri bir teknolojiyi olan nükleer teknoloji, nükleer enerjinin sadece enerjide çeşitlilik olarak algılanmaması gerektiğini, aynı zamanda bu teknolojinin transferi dâhilinde ülkenin sanayileşme yapısında çıtayı yükselten bir etken olarak algılamak gerekir.

Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu (TRNTP) ulusal ve uluslararası uzmanların bilimsel katkılarıyla dünyada nükleer enerjinin kullanımı ve teknolojik gelişimi, ileri bir teknoloji olan nükleer teknolojinin ülkemize transfer yöntemlerinin araştırılması, nükleer teknoloji transferinin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulanacak şekilde yapılmasına yönelik önerilerin tartışılarak geliştirilebileceği bu platform ile tüm bu konuların akademik çalışmalarla Türkiye’nin enerji stratejisini oluşturmada katkı sağlayacaktır.

TASAM önderliğinde kurulan TRNTP, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının temin edilmesi konusunda diğer tüm alternatif enerji kaynaklarına yönelik bilimsel ve akademik çalışmaların tek çatı altında toplanmasına olanak sağlayacaktır. Bunun yanında TRNTP, Türkiye’nin enerji politikasında izlemesi gereken metodolojinin usul ve yöntemlerini irdeleyerek alternatif çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
12-09-2012
Nükleer Teknoloji Kongresi Yapıldı
Nükleer Teknoloji Kongresi Yapıldı

“Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi” nükleer teknolojiye sahip ülkelerden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi 21-22 Eylül 2012 tarihlerinde Türk Asya Stratejik...

Devamını Oku
07-09-2012
Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği

AB dünya enerji tüketiminde önemli bir yer tutmakta ve günümüz itibariyle %50’lilere varan ithalatıyla da (%60’› petrol ve %40’› doğalgaz) dünya petrol ve doğalgaz ithalatında birinci sırada yer almaktadır.   Devamı için...

Devamını Oku
07-09-2012
Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği

AB dünya enerji tüketiminde önemli bir yer tutmakta ve günümüz itibariyle %50’lilere varan ithalatıyla da (%60’› petrol ve %40’› doğalgaz) dünya petrol ve doğalgaz ithalatında birinci sırada yer almaktadır.   Devamı için...

Devamını Oku
07-09-2012
Nükleer Teknoloji Ve Uluslararası İlişkiler

Giriş 1938’in sonunda uranyumun parçalanmasının keşfinden kısa bir süre sonra, bu keşfin olağanüstü ve korkunç sonuçlarını ilk olarak kavrayan Macar fizikçi Leo Sizlard, fransız meslekdaşı Fréderic Joliot’a şu satırları yazar: ‘’...

Devamını Oku
07-09-2012
Kontrol Edilebilen Gücün Yarari

M.Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi   Giriş Nüklüer Enerji Uzmanlarınca; ‘‘Nükleer gücün, sera gaz emisyonlarını azaltmada ve artan enerji ihtiyacını karşılamada çok önemli bir rol oynadığı, nükleer...

Devamını Oku
FacebookTwitter