1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Share

“Türkiye’nin Enerji İhtiyacı, Enerji Üretim İmkânları ve Çevre” Beyin Fırtınası

Mart 2006 tarihinde, TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin İstanbul’daki merkez ofisinin konferans salonunda yine TASAM tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Enerji İhtiyacı, Enerji Üretim İmkânları ve Çevre” konulu beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda moderatörlük üstlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı IAEA  (Emekli) Güvenlik Müfettişi Dr. Necmi Dayday, Türkiye’de bu alandaki boşluğu doldurmak üzere kurulması gerekliliği ortaya çıkan teknoloji platformu fikri hakkında şunları ifade etti:

“Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla, özellikle elektrik üretimi amacıyla ilk kullanılışından ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun kuruluşundan bu yana yaklaşık yarım yüzyıl geçti. Enerji kaynakları, Türkiye’deki gibi kıt olan Fransa, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler kalkınmaları için gerekli sanayileşme süreçlerinde gerekli olan elektrik üretimi için nükleer santral kullanmaya, özellikle 1973’teki petrol krizinden sonra büyük önem verdiler. Hazırladıkları geniş kapsamlı nükleer teknoloji programları sayesinde, elektrik enerjisi üretiminde, ithal fosil kaynaklara olan bağımlılıklarında büyük oranda düşüşler sağladılar. Öte yandan, ülkemizde, ilk olarak 1967 yılında 280 MWe gücünde, Kanada yapısı bir CANDU reaktörü alım projesine başlanmış olmasına rağmen, ne bu proje ne de daha sonra yapılan üç nükleer santral ihalesi olumlu şekilde sonuçlandırılamamıştır. Bu olumsuzluklarda, kamuoyunun olduğu kadar, karar vericilerin de nükleer konulardaki ilgi ve bilgilerinin yetersiz olmasının büyük rolü vardır. Bu konjonktür dikkate alındığında kurulması elzem olan teknoloji platformunun hedefi, başta halkımız olmak üzere, kanaat önderlerinin ve karar vericilerin nükleer teknoloji konusunda “bilgi ve fikir sahibi” olmalarına katkı sağlayacak tüm donanımı, karşıt görüşlere de yer vererek, başta Türk uzmanlar olmak üzere, uzmanlarca hazırlanan yazılar, haberler vb. içerik ile ortaya koymak olmalıdır. Kamuoyunun ve de özellikle kanaat önderlerinin ve karar vericilerin nükleer teknoloji gibi ileri teknik konularda yeterli düzeyde bilgilendirilmesinin çok önemli olduğu göz önüne alınarak, ilgilendirme ve bilgilendirme işlevlerine temel olmak üzere bu alanda kurulacak oluşumun adı Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu (TRNTP) olarak düşünülebilir.”

12-09-2012
Nükleer Teknoloji Kongresi Yapıldı
Nükleer Teknoloji Kongresi Yapıldı

“Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi” nükleer teknolojiye sahip ülkelerden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi 21-22 Eylül 2012 tarihlerinde Türk Asya Stratejik...

Devamını Oku
07-09-2012
Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği

AB dünya enerji tüketiminde önemli bir yer tutmakta ve günümüz itibariyle %50’lilere varan ithalatıyla da (%60’› petrol ve %40’› doğalgaz) dünya petrol ve doğalgaz ithalatında birinci sırada yer almaktadır.   Devamı için...

Devamını Oku
07-09-2012
Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği

AB dünya enerji tüketiminde önemli bir yer tutmakta ve günümüz itibariyle %50’lilere varan ithalatıyla da (%60’› petrol ve %40’› doğalgaz) dünya petrol ve doğalgaz ithalatında birinci sırada yer almaktadır.   Devamı için...

Devamını Oku
07-09-2012
Nükleer Teknoloji Ve Uluslararası İlişkiler

Giriş 1938’in sonunda uranyumun parçalanmasının keşfinden kısa bir süre sonra, bu keşfin olağanüstü ve korkunç sonuçlarını ilk olarak kavrayan Macar fizikçi Leo Sizlard, fransız meslekdaşı Fréderic Joliot’a şu satırları yazar: ‘’...

Devamını Oku
07-09-2012
Kontrol Edilebilen Gücün Yarari

M.Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi   Giriş Nüklüer Enerji Uzmanlarınca; ‘‘Nükleer gücün, sera gaz emisyonlarını azaltmada ve artan enerji ihtiyacını karşılamada çok önemli bir rol oynadığı, nükleer...

Devamını Oku
FacebookTwitter