1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Enerjinin Önemi

Share
Nükleer enerji konusu Türkiye için artık hayati bir konu durumundadır. Kaynaklarımıza baktığımızda, bugün itibariyle bütün kaynaklarımızı elektrik enerjisine dönüştürecek olsak bile 2020 yılındaki ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Bu nedenle alternatif enerji kaynaklarına yoğunlaşmamız gerekmektedir. Alternatif enerji kaynaklardan biri olan nükleer enerji konusunda biz tüm çalışmalar boyunca en ince detayına varıncaya kadar araştırmaları yapıyor ve işin hukuki alt yapısı için gerekli çalışmaları devam ettiriyoruz.
Bunun yanı sıra Türkiye’nin bulunduğu coğrafya bakımından arz güvenliği esas temel olmak üzere yeni bir takım konseptler geliştiriyoruz. Bu konsept içinde ya kaynak coğrafyası olacaksınız ya da geçiş coğrafyası olacaksınız. Biz şu anda geçiş coğrafyası kavramını geliştiriyoruz. Bunun için de Batı, Kuzey ve Güney eksenlerinde Türkiye’yi çok önemli bir konuma getirmek üzere boru hatlarıyla ki bunların en önemli örneklerinden biri Bakü-Tiflis-Ceyhan projesidir- bir ağ oluşturulmasına başlanmıştır.
Barajlar açısından ele alırsak, Konya bölgesini ayağa kaldıracak Mavi Tünel projesi var. Bunun dışında alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Dr. M. Hilmi Güler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Satın almak için tıklayın...

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bugüne kadar alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili birçok çalışmalar yapmış ve raporlar yayınlamıştır. TASAM olarak bizler, başka bir alternatif enerji kaynağı olan nükleer enerji konusunu yaklaşık iki yıldır gündeme getiriyoruz. Bu kapsamda “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nükleer Enerji” konulu projenin uygulamasına devam etmekteyiz.
Nükleer enerji tek yönde ele alınamayacak kadar geniş açılımlar sağlamaktadır. Sadece bir enerji kaynağı değil aynı zamanda gerek teknoloji transferiyle endüstriyel kalkınmaya etkisi gerek stratejik kazanımlarıyla bir ülkenin konumuna farklı açılardan avantajlar sağlaması ile günümüz koşullarında adeta bir mecburiyet haline gelmiştir.
Türkiye’nin enerji çeşitliliğini artırması, dışa bağımlılığını azaltması ve dışa bağımlılığında da bütün uzmanlarımızın belirttiği gibi ülke çeşitliliğini muhakkak artırması gerekmektedir.
Bu aşamada geniş bir perspektifle konu değerlendirildiğinde daha önce dört kez bu konuda uluslararası arenaya çıkmış bir ülke olarak bu çıkışın da olumsuz neticelenmesi durumunda güvenilirliğimizin ne kadar azalacağını hatırlatmakta fayda görüyorum.
Bu noktada da 59. hükümet tarafından başlatılan çalışmanın başarıya ulaşması cumhuriyet tarihimiz açısından çok önemli kazanımlardan birisi olacaktır
Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

İÇİNDEKİLER

1-Sunuş / E. Dz. P. Kur. Kd. Alb. Atilla Sandıklı

2-Açış Konuşmaları
TASAM Başkanı Sayın Süleyman ŞENSOYun Açış Konuşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi Güler’in Açış Konuşması

3-Enerji İhtiyacı ve Nükleer Enerji Seçeneği

Mevcut Enerji Kaynakları Kullanılmasına Rağmen 2020’li Yıllarda Türkiye’de Enerji Açığı Olabilir mi? / Prof. Dr. H. Atilla ÖZGENER
Türkiye için Nükleer Enerji Seçeneği / Prof. Dr. Beril TUĞRUL
Endüstriyel ve Ekonomik Gelişmede Nükleer Teknolojinin Etkisi / Doç. Dr. Nilgün DOĞAN BAYDOĞAN

4-Nükleer Enerji Üretimi, Yeri ve Tasarım Kriterleri

Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel Eğitimi / Doç. Dr. Mehmet TOMBAKOĞLU
Yeni Nesil Nükleer Reaktörlerde Temel Tasarım Kriterleri Nedir? / Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN
Nükleer Enerji Opsiyonunun Güvenliği  / Dr. Ulvi ADALIOĞLU
Soğutucu Akışkan (Deniz Suyu) Sıcaklığının Nükleer Güç Tesisinin Isı Verimi Üzerine Etkisi / Prof. Dr. Ahmet DURMAYAZ

5-Nükleer Enerjinin Uluslararası İlişkilere ve Çevreye Etkileri

Kontrol Edilebilen Gücün Yararı / Prof. Dr. Oktay ALNIAK
Nükleer Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler / Dr. Necmi DAYDAY
Nükleer Santraller ve Çevresel İlişkileri / Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ
Küresel Isınma ve Nükleer Enerji / Prof. Dr. Bilge ÖZGENER
İklim Değişikliği, Alternatif Enerji Seçenekleri ve Nükleer Enerji / Prof. Dr. Sema Z. BAYKARA
Nükleer Enerji ve Çevre / Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK

KÜNYE:

Editörler : Atilla Sandıklı / Hasret Dikici Bilgin
Yayınevi   : Tasam Yayınları

Dili Türkçe
Dizi Adı Enerji Dizisi 1
Ebad 13,5 x 19,5 cm.
ISBN 975-6285-24-9
Sayfa Sayısı / Kağıt Cinsi 160 s.
Yayın Yeri ve Yılı İstanbul, Haziran 2006
FacebookTwitter