1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Türkiye’de Enerji ve Kalkınma

Share
Günümüzde sıkça kullanılan “sürdürülebilir kalkınma” deyimi, 1990’lı yıllarda belirginleşen ve zaman içinde önem kazanan yeni bir kavramı ifade etmektedir. Bu kavram, ekonomik, çevresel ve sosyal refah olmak üzere üç boyutta sürdürülebilirliği kapsamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, birbirini tamamlar nitelikte olan bu farklı boyutlar arasındaki ilişkiyi ve bunlar arasında denge kurma zorunluluğunu ifade etmektedir. Çağımızın en önemli problemlerinden birisi enerji ihtiyacının bu dengeyi koruyacak şekilde karşılanmasıdır. Bu nedenle, enerji arz güvenliğinin sağlanması sürdürülebilir kalkınmanın en önemli koşulunu oluşturmaktadır.
Satın almak için tıklayın...
Enerji arz güvenliğini uzun dönemde teminat altına almanın en önemli yöntemlerinden birisi, çeşitliliğin sağlanmasıdır. Enerji arzında çeşitliliğin sağlanması, enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin yanısıra arz mekanizmalarının ve arzı sağlayan ülkelerin çeşitlendirilmesi olmak üzere bir kaç farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, jeopolitik unsurları da göz ardı etmeksizin Türkiye’nin özgün koşullarına en uygun enerji kalkınma korelasyonunun oluşturulması gerekmektedir.

Enerjinin teknolojik, ekonomik ve ekolojik yönlerinin dikkate alınmasına ve güvenliğin bir unsuru olarak enerji politikalarının incelenmesine ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile, TÜBİTAK, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin bilimsel katkılarıyla, Elimsan, Pektaş ve Aktif Makina firmalarının sponsorluk desteğiyle, 26 Mayıs 2006 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi, Fazıl Say Konferans Salonu’nda “I. Ulusal Türkiye’de Enerji ve Kalkınma Sempozyumu” icra edilmiştir.

Enerji ve kalkınma konulu sempozyumun amacı, enerji kullanımı konusunda dünyadaki son durumun ve çağdaş enerji politikalarındaki eğilimlerin, literatürde yer alan çalışmalar ışığında gözden geçirmek; ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında önemli bir yeri olan enerjinin sunumunu ve güvenliğini çevre etki değerlendirmesi dâhil bütün boyutlarıyla ele almak; Türkiye’de alternatif enerji üretiminin önemine dikkat çekmek ve bu konuda kamuoyu oluşturmak olarak saptanmıştır. Bu kapsamda; enerjinin teknolojik, ekonomik ve ekolojik yönleri incelenmiştir.

Enerji ve kalkınma konulu sempozyum sayesinde aşağıdaki hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır:

• Dünyada enerji kullanımını ve buna bağlı teknolojik gelişimi incelemek,

Türkiye’nin kalkınma hedeflerini belirlemek,

• Sürdürülebilir kalkınma için Türkiye’deki enerji kaynaklarının önceliklerini tespit etmek,

Türkiye’nin alternatif enerji üretim potansiyelini tanımlamak,

Enerji ve kalkınma korelasyonunu oluşturmak,

Türkiye’de enerji sektöründeki özelleştirme politikalarını ve etkilerini değerlendirmek,

Türkiye’de enerji sektöründe teknoloji transferinin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde yapılmasına yönelik öneriler geliştirmek,

• Uluslararası anlaşmalar (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü) bağlamında Türkiye’nin enerji politikalarını değerlendirmek,

Enerji ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunmak.

Sempozyumu katılımlarıyla onurlandıran başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Hilmi GÜLER’e; sempozyumun gerçekleşmesinde destek sağlayan TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’a; Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver YÜCEL, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süheyl BATUM’a, bilimsel destek sağlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk KARADOĞAN, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe SOYSAL, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durul ÖREN, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU’na; sponsorlar Elimsan, Pektaş, Aktif Makina firmalarına; sempozyum organizasyon komitesi üyelerine, sempozyum oturum başkanları ve bildiri sunan katılımcılara teşekkür ederim.

Sempozyum icrasında koordinatörlüğünü birlikte gerçekleştirdiğimiz, bütün sorumluluğu paylaştığım E. General Prof. Dr. Oktay ALNIAK’a; koordinatörlere yardımcı olan TASAM uzmanları O. Sencer ÜNSAL, Hasret DİKİCİ BİLGİN ve Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Görevlisi Güneş Türker KURŞUN’a ve emeği geçen tüm TASAM ve Bahçeşehir Üniversitesi personeline ayrıca teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Atilla SANDIKLI

TASAM Genel Müdürü
 
 
FacebookTwitter