1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Türkiye'de Nükleer Enerji Çalışmalarının Kısa Bir Tarihçesi

Share
Türkiye yaklaşık 50 senedir elektrik enerji üretiminde seçeneklerden biri olan nükleer teknolojinin ülkeye getirilmesi ve ondan faydalanılması üzerinde hem bilimsel ve teknik, hem de politik sahada çalışmalar yapmıştır. Ülkemiz bu sahada girişimde bulunan ilk bir kaç ülke arasındadır. 1955 yılından beri bu teknolojinin kazanılması yönünde, yeterli olmasa da, bazı gayretler sarfedilmiştir.
Başlangıçdan itibaren eğitim ve insan güçü geliştirme, araştırma yapılacak merkez ve laboratuarlar kurulması, çalışmaları koordine edecek yasal ve mevzuat çalışmaları, çeşitli üretim ve uygulamalar ile enerji üretimine dönük ihale çalışmaları gibi çok yönlü olarak yürütülen çalışmalarla bu gün belli bir konuma gelinmiştir. Bu süreçde bir kaç kere enerji üretimi için santral kurulmasına çok yaklaşılmışsa da olumlu bir netice elde edilememiştir.

Nükleer Faliyetler

Türkiye ’de nükleer enerji alanında yapılan faaliyetler eğitim, AR-GE çalışmaları, yasal ve mevzuat çalışmaları ile bunların desteklediği veya destekliyeceği enerji üretim çalışmaları olarak ikiye ayrılabilir.FacebookTwitter