1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Akkuyu'ya nükleer santral için yarışma ilanı

Share

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) Genel Müdürlüğü, Mersin Akkuyu’da kurulacak nükleer güç santrali için yarışma ilanına çıktı. Santral kurup işletmek için teklifler 24 Eylül’de alınacak. Nükleer güç santralı kurup işletecek ve TETAŞ’a elektrik enerjisi satacak şirketin belirlenmesi için yarışma ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yarışma çerçevesinde Akkuyu Mersin’de kurulacak nominal gücü 4 bin MWe (yüzde 25 eksik veya fazla olanağıyla) olan Nükleer Güç Santralında üretilecek elektrik enerjisinin TETAŞ tarafından satın alınması seçimi yapılacak.

Son teklif verme tarihi 24 Eylül 2008 saat 14.00 olarak belirlendi. Teklifler aynı gün saat 14.30’da açılacak.
Yarışma dokümanı TETAŞ Genel Müdürlüğü ve internet sitesinde bedelsiz olarak görülüp incelenebilecek. Yarışmaya katılacak isteklilerin İdare tarafından onaylanmış yarışma dokümanını satın alması zorunlu olacak. Yarışma dokümanı satış bedeli KDV dahil 10 bin YTL olarak belirlendi.. Bedel, hiçbir suretle iade edilmeyecek.

Yerli Yabancı Herkese Açık

Yarışma, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere, iş ortaklıklarına ve konsorsiyumlara açık olacak.

Tekliflerin geçerlilik süresi, yarışma tarihinden itibaren 360 takvim günü olacak.

İstekli, şartnamede belirtilen kriterlere uygun 35 milyon YTL tutarında geçici teminat verecek.

Yarışma sonucunda, kazanan istekli ile elektrik enerjisi alım sözleşmesi imzalanacak. Sözleşmenin onaylanması ve imzalanmasından doğan her türlü vergi, resim, harç ile karar ve sözleşme damga vergileri ve benzeri giderler yükleniciye ait olacak. Sözleşmenin noter onayına gerek olmayacak.

Yarışma dokümanını oluşturan belgeler Türkçe olarak hazırlandığından, yarışma dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve İdare ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde bu belgeler esas alınacak.

İhaleyi  İptal  Hakkı

İdare, yarışma saatinden önce veya teklifler açıldıktan sonra yarışmayı iptal etmekte serbest olacak. İdare tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyecek.

Yarışma, 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun ile bu Kanun kapsamında çıkartılan ve 19.03.2008 tarih, 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik kapsamında yapılacak. Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayacak.

 

FacebookTwitter