1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TEAK Nükler Santral Kriterlerini ( Taslak ) Açıklandı

Share


1. Nükleer güvenlik:
Nükleer güç santralı güncel ve kanıtlanmış teknolojik yenilikleri kapsamalıdır. Başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı normları olmak üzere uluslararası normlara uygun olmalıdır. Santralın ciddi kaza sınıfına giren kazalara karşı DA radyolojik sonuçları hafifletecek önlemleri alacak şekilde tasarımlanmış olması değerlendirmede dikkate alınacaktır.

2. Lisanslama: Nükleer güç santralı, saha şartlarından kaynaklanan gerekler ve şartlar hariç, tasarımcı ülkenin güncel nükleer mevzuatına uygun olacaktır. Önerilen santrala büyük ölçüde örnek teşkil edebilecek, halen işletilmekte ve aynı teknolojinin en son örneği olan lisanslı bir santral referans olarak gösterilecektir. Önerilen santralın henüz işletmeye geçmiş bir örneğinin olmaması durumunda, aynı teknolojinin onaylanmış veya lisans almış en son tasarımı referans olarak gösterilebilir. Lisanslama ile ilgili olarak ülkemizin mevzuat gerekleri ve nükleer düzenleme kuruluşunun talep edeceği şartlar mahfuzdur.

3. Reaktör tipi: Değerlendirmeye alınacak reaktör tipleri doğal uranyum kullanan basınçlı ağır su ve zenginleştirilmiş uranyum kullanan basınçlı hafif su ile kaynar hafif su reaktörleridir. Bunların dışında kalan (hafif su soğutmalı grafit nötron yavaşlatıcılı reaktörler, gaz soğutmalı reaktörler, hızlı üretken reaktörler, vb.) reaktörler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Santral ömrü: Nükleer güç santralının hizmet vereceği süre en az 40 yıl olacaktır.

5. Teknolojik sınanmışlık: Değerlendirmeye alınacak santral tipleri teknolojik olarak sınanmış olacaktır. Bu nedenle dördüncü nesil nükleer santrallar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Yakıt teknolojisi: Yakıt teknolojisi sınanmış olacaktır. Doğal uranyum ve zenginleştirilmiş uranyum kullanan reaktörler değerlendirmeye alınacaktır. Yakıt üretiminin ülke içinde yapılmasıyla ilgili olarak plan ve program önerilecektir.

7. Yerli katkı: Yerli katkı payına yönelik plan ve program önerilecektir. Plan ve programda, en az %60 yerli katkı payına ulaşılacak süreç gösterilecektir.

8. İşletme deneyimi: Santralların işletme deneyimi değerlendirmede dikkate alınır. İkinci nesil santralların işletme deneyimini gösterir, tedarikçinin ülkesinde veya diğer ülkelerdeki, referans örnek/örneklerinin belgelenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, üçüncü nesil santralların işletme deneyimini gösterir referans örnek/örneklerinin, eğer varsa, belgelenmesi gerekmektedir.

9. Elektrik çıkış gücü: Nükleer güç santralının her ünitesinin sahip olacağı garanti edilen net elektrik gücü 600 MWdan büyük olacaktır.

FacebookTwitter