1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” Projesi Resmi Web Sitesi Yayında

Share

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından Ekim 2008- Haziran 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi  hazırlık toplantıları ile başladı.
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ülkemizin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili olarak geniş kapsamlı, stratejik eğitim ve etkileşim projesi olduğunu belirten TASAM Başkanı Süleyman Şensoy; “Türkiye’nin önündeki on beş yıllık süreçte bazı önemli atılımları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Gerek dış politika alanında, gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanda belirlenecek olan hedeflere ulaşılması ancak, var olan sorunlara değil, vizyona ve hedefe odaklanan stratejilerin, tüm kurumlar tarafından eşgüdüm sağlanarak uygulanması ile mümkün olabilecektir.” dedi.

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi”nin amacı, 2023 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak, dış politika, güvenlik, siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlarda Türkiye’nin nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek, bu vizyona ulaşmak için belirlenecek hedefler ve uygulanacak politikalar hakkında çok yönlü bir tartışma ortamı yaratmak, Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Türkiye’nin güçlü ve saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasına katkıda bulunmaktır.

15-17 Ekim 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kongre sonrasında 81 il genelinde düzenlenecek çalıştaylar ile ülke genelinde Türkiye’nin vizyonu konusunda önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, gerçekleşen etkinlikler ile paralel olarak hazırlanan “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” resmi web sitesi ( www.tsv2023.org ) ile daha geniş bir kesime ulaşılması ayrıca hedeflenmektedir.

FacebookTwitter