1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Endüstriyel ve Ekonomik Gelişmede Nükleer Teknolojinin Etkisi

Share

Enerji üretimi sayesinde, güçlü bir kalkınma sağlamak mümkündür ve bu konu gelişmiş ülkelerdeki sosyal ve ekonomik kalkınmada artan ve vazgeçilmez önem taşımaktadır. Nükleer enerjinin geleceği ise halkın hoşgörüsünü kazanmasına ve onu sürdürebilmesine bağlıdır. Özellikle sanayi kökenli Batı demokrasileri için bu bir ön şarttır (Özden, 1983).

Bu gün Türkiye nükleer enerjiden, elektrik üretimi için yararlanmadığı halde bu teknolojiden tıpta teşhis ve tedavi amacıyla, endüstride radyografik tahribatsız muayene, seviye ve kalınlık ölçme, radyoaktivite analizi, radyoizotop izleme teknikleri amaçlarıyla çok yaygın bir şekilde yararlanmaktadır (TAEK, 2005).

Geri kalmış ülkeleri dünyanın hammadde ambarları olarak düşünürsek, petrolde karşılaşılan sorunların yakın gelecekte diğer sanayi hammaddelerine sıçramayacağını iddia etmek imkansızdır. Dolayısıyla, zengin ve fakir dünyalar arasındaki ilişkilerde, sinirlerin gerileceği bir döneme giriyoruz. Her türlü hammaddenin büyük alıcısı durumunda olan kalkınmış ülkeler, giderek azalan ödeme olanakları yüzünden, hammadde fiyatlarındaki toptan artışı, gelecekte petroldeki gibi sessiz karşılayamayabilirler. Bunun bir takım politik ve askeri çatışmaları beraberinde getirmesi mümkündür. Nitekim ABD ve Kanada’da nükleer santral yanlılarının dile getirdiği en önemli sav, özellikle Irak Savaşı’ndan sonra artan petrol fiyatlarıyla gündeme gelen enerji bağımlılığıdır. ABD’de özellikle şahinler olarak adlandırılan grup ve Wall Street çevreleri nükleer enerjiyi, dış kaynaklı petrole bağımlılıktan kurtulmak için bir çare olarak sunmaktadır (Akkaya, 2001; Özden, 1983; 1www.ntvmsnbc.com).

 

Devamı için Tıklayınız

FacebookTwitter