1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2020’li Yıllarda Türkiye’de Elektrik Enerjisi Açığı Olabilir Mi?

Share

Mevcut Kaynaklar Kullanılmasına Rağmen 2020’li Yıllarda Türkiye’de Elektrik Enerjisi Açığı Olabilir Mi?

Dünyada kişi başına ortalama elektrik enerjisi tüketimi yılda 2500 kWh’dır. Ülkemizde ise bu sayı 2150 olup dünya ortalamasının altında kalmaktadır. Kişi başına yıllık elektrik enerjisi tüketimimiz, 5900 kWh olan AB ortalamasının ve 12300 kWh olan ABD ortalamasının çok çok altındadır. Öte yandan dünyada elektrik enerjisi tüketimi yılda ortalama %2.4 artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu artış genelde %2’nin altında kalırken, gelişmekte olan ülkeler ortalaması %4.1’dir. Türkiye’de ise elektrik enerjisi tüketimi yılda %6 ile %8 arasında artmaktadır. Bu gözlemlere dayanılarak ortalama Türk insanının dünya ortalamasına oranla daha az elektrik tüketmekte olduğu, buna karşın elektrik tüketimimizin dünya ortalamasının yaklaşık 3 katı bir hızla artmakta olduğu söylenebilir.

 

Devamı için Tıklayınız

FacebookTwitter