1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dr. Necmi Dayday

Share
NEDEN TRNTP?

Nükleer enerjinin barışcıl amaçlarla, özellikle elektrik üretimi amacıyla ilk kullanılışından ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun kuruluşundan bu yana yaklaşık yarım yüzyıl geçti.Enerji kaynakları, Türkiye’deki gibi kıt olan Fransa, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler kalkınmaları için gerekli sanayileşme süreçlerinde gerekli olan elektrik üretimi için nükleer santral kullanmaya, özellikle 1973’teki petrol krizinden sonra büyük önem verdiler. Hazırladıkları geniş kapsamlı nükleer teknoloji programları sayesinde, elektrik enerjisi üretiminde, ithal fosil kaynaklara olan bağımlılıklarında büyük oranda düşüşler sağladılar.


Öte yandan, ülkemizde, ilk olarak 1967 yılında 280 MWe gücünde, Kanada yapısı bir CANDU reaktörü alım projesine başlanmış olmasına rağmen, ne bu proje ne de daha sonra yapılan üç nükleer santral ihalesi olumlu şekilde sonuçlandırılamamıştır. Bu olumsuzluklarda, kamuoyunun olduğu kadar, karar vericilerin de nükleer konulardaki ilgi ve bilgilerinin yetersiz olmasının büyük rolü vardır.

Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu’nun hedefi, başta halkımız olmak üzere, kanaat önderlerinin ve karar vericilerin  nükleer teknoloji konusunda “bilgi ve fikir sahibi” olmalarına katkı sağlayacak tüm donanımı, karşıt görüşlere de yer vererek, başta Türk uzmanlar olmak üzere, konunun uzmanlarınca hazırlanan yazılar, haberler vb. içerik ile ortaya koymaktır.

Kamuoyunun ve de özellikle kanaat önderlerinin ve karar vericilerin nükleer teknoloji gibi ileri teknik konularda yeterli düzeyde bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu göz önüne alarak, ilgilendirme ve bilgilendirme işlevlerine temel olmak üzere, TASAM önderliğinde 3 yıl önce  kurulan TRNTP sitesini yeniledik..

Aktif katılımınız, bizlere bu ciddi görevde vazgeçilmez önemde değerli  bir destek olacaktır.

FacebookTwitter