1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nükleer Güç Tesisinin Işıl Verimine Etkisi

Share

Soğutma Suyu Sıcaklığının Bir Basınçlı Su Reaktörü Nükleer Güç Tesisinin Işıl Verimine Etkisi

Özet

Bu çalışmada, kuramsal bir basınçlı su reaktörü (PWR) nükleer güç tesisinin ısıl verimine soğutma suyu sıcaklığının etkisi irdelenmiştir. Belirli bir yerde kurulu bir tesis için kullanılabilecek soğutma suyunun (örneğin, deniz suyunun) sıcaklığının değişimi meteorolojik koşulların mevsimlik değişimlerine bağlıdır ve tesisin ısıl verimini etkiler. Soğutma suyu sıcaklığı değişiminin tesisin ısıl verimine etkisinin irdelenmesi problemi, aynı zamanda bir nükleer güç tesisinin dizaynı aşamasında, kurulabileceği yerin seçiminde de önemlidir.

Bu araştırmanın ana bulgusu, çevreden çekilen soğutma suyu sıcaklığındaki 1oC’lik bir azalmanın PWR nükleer güç tesisinin ısıl veriminde öngörülen varsayımlar çerçevesinde yaklaşık olarak %0,12’lik bir artışa neden olabileceğinin tahmin edilmiş olmasıdır.

 

Giriş

Nükleer güç tesisleri, hedeflenen güç talebi, kullanılan malzemelerin metallurjik sınırları, çevresel koşullara ilişkin istatistikî veriler ve benzeri bazı etkenler dikkate alınarak önceden belirlenen tasarım koşulları için inşaa edilirler. Tasarım koşullarının belirlenmesi aşamasında, uzun süreli iklimsel koşullar gözönüne alınarak her bir tesis yeri için bir soğutucu akışkan sıcaklığı seçilir. Öte yandan, pratikte karşılaşılan çalışma koşulları genellikle tasarım için öngörülen nominal çalışma koşullarından sapma gösterir. Bu nedenle, yoğuşturucudan atmosfere atılan ısıyı transfer etmek için kullanılan ve tesisin çevresinden temin edilen (deniz suyu, nehir suyu, hava gibi) soğutucu ortamın anî işletme koşulu sıcaklığının tasarım için öngörülen sıcaklık değerinden sapması tesisin elektrik üretimindeki verimini de etkiler.

 

Devamı için Tıklayınız

12-09-2012
Nükleer Teknoloji Kongresi Yapıldı
Nükleer Teknoloji Kongresi Yapıldı

“Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi” nükleer teknolojiye sahip ülkelerden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi 21-22 Eylül 2012 tarihlerinde Türk Asya Stratejik...

Devamını Oku
07-09-2012
Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği

AB dünya enerji tüketiminde önemli bir yer tutmakta ve günümüz itibariyle %50’lilere varan ithalatıyla da (%60’› petrol ve %40’› doğalgaz) dünya petrol ve doğalgaz ithalatında birinci sırada yer almaktadır.   Devamı için...

Devamını Oku
07-09-2012
Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği

AB dünya enerji tüketiminde önemli bir yer tutmakta ve günümüz itibariyle %50’lilere varan ithalatıyla da (%60’› petrol ve %40’› doğalgaz) dünya petrol ve doğalgaz ithalatında birinci sırada yer almaktadır.   Devamı için...

Devamını Oku
07-09-2012
Nükleer Teknoloji Ve Uluslararası İlişkiler

Giriş 1938’in sonunda uranyumun parçalanmasının keşfinden kısa bir süre sonra, bu keşfin olağanüstü ve korkunç sonuçlarını ilk olarak kavrayan Macar fizikçi Leo Sizlard, fransız meslekdaşı Fréderic Joliot’a şu satırları yazar: ‘’...

Devamını Oku
07-09-2012
Kontrol Edilebilen Gücün Yarari

M.Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi   Giriş Nüklüer Enerji Uzmanlarınca; ‘‘Nükleer gücün, sera gaz emisyonlarını azaltmada ve artan enerji ihtiyacını karşılamada çok önemli bir rol oynadığı, nükleer...

Devamını Oku
FacebookTwitter