1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Endüstriyel ve Ekonomik Gelişmede Nükleer Teknolojinin Etkisi

Share

Enerji üretimi sayesinde, güçlü bir kalkınma sağlamak mümkündür ve bu konu gelişmiş ülkelerdeki sosyal ve ekonomik kalkınmada artan ve vazgeçilmez önem taşımaktadır. Nükleer enerjinin geleceği ise halkın hoşgörüsünü kazanmasına ve onu sürdürebilmesine bağlıdır. Özellikle sanayi kökenli Batı demokrasileri için bu bir ön şarttır (Özden, 1983).

Bu gün Türkiye nükleer enerjiden, elektrik üretimi için yararlanmadığı halde bu teknolojiden tıpta teşhis ve tedavi amacıyla, endüstride radyografik tahribatsız muayene, seviye ve kalınlık ölçme, radyoaktivite analizi, radyoizotop izleme teknikleri amaçlarıyla çok yaygın bir şekilde yararlanmaktadır (TAEK, 2005).

Geri kalmış ülkeleri dünyanın hammadde ambarları olarak düşünürsek, petrolde karşılaşılan sorunların yakın gelecekte diğer sanayi hammaddelerine sıçramayacağını iddia etmek imkansızdır. Dolayısıyla, zengin ve fakir dünyalar arasındaki ilişkilerde, sinirlerin gerileceği bir döneme giriyoruz. Her türlü hammaddenin büyük alıcısı durumunda olan kalkınmış ülkeler, giderek azalan ödeme olanakları yüzünden, hammadde fiyatlarındaki toptan artışı, gelecekte petroldeki gibi sessiz karşılayamayabilirler. Bunun bir takım politik ve askeri çatışmaları beraberinde getirmesi mümkündür. Nitekim ABD ve Kanada’da nükleer santral yanlılarının dile getirdiği en önemli sav, özellikle Irak Savaşı’ndan sonra artan petrol fiyatlarıyla gündeme gelen enerji bağımlılığıdır. ABD’de özellikle şahinler olarak adlandırılan grup ve Wall Street çevreleri nükleer enerjiyi, dış kaynaklı petrole bağımlılıktan kurtulmak için bir çare olarak sunmaktadır (Akkaya, 2001; Özden, 1983; 1www.ntvmsnbc.com).

 

Devamı için Tıklayınız

12-09-2012
Nükleer Teknoloji Kongresi Yapıldı
Nükleer Teknoloji Kongresi Yapıldı

“Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi” nükleer teknolojiye sahip ülkelerden gelen uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye 2023 - Uluslararası Nükleer Teknoloji Transferi Kongresi 21-22 Eylül 2012 tarihlerinde Türk Asya Stratejik...

Devamını Oku
07-09-2012
Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği

AB dünya enerji tüketiminde önemli bir yer tutmakta ve günümüz itibariyle %50’lilere varan ithalatıyla da (%60’› petrol ve %40’› doğalgaz) dünya petrol ve doğalgaz ithalatında birinci sırada yer almaktadır.   Devamı için...

Devamını Oku
07-09-2012
Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliği ve Jeopolitiği

AB dünya enerji tüketiminde önemli bir yer tutmakta ve günümüz itibariyle %50’lilere varan ithalatıyla da (%60’› petrol ve %40’› doğalgaz) dünya petrol ve doğalgaz ithalatında birinci sırada yer almaktadır.   Devamı için...

Devamını Oku
07-09-2012
Nükleer Teknoloji Ve Uluslararası İlişkiler

Giriş 1938’in sonunda uranyumun parçalanmasının keşfinden kısa bir süre sonra, bu keşfin olağanüstü ve korkunç sonuçlarını ilk olarak kavrayan Macar fizikçi Leo Sizlard, fransız meslekdaşı Fréderic Joliot’a şu satırları yazar: ‘’...

Devamını Oku
07-09-2012
Kontrol Edilebilen Gücün Yarari

M.Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi   Giriş Nüklüer Enerji Uzmanlarınca; ‘‘Nükleer gücün, sera gaz emisyonlarını azaltmada ve artan enerji ihtiyacını karşılamada çok önemli bir rol oynadığı, nükleer...

Devamını Oku
FacebookTwitter