1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Türkiye'nin Nükleer Enerji Seçeneği

Share

Enerji; tüm faaliyetlerde girdi durumunda olan bir olgudur. Bu nedenle de her tür faaliyette enerjiye gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle, enerji politikalarının ana hedefleri belirlenerek, enerji kaynaklarının tercih se­bepleri ifade edilmektedir. Dünyada ve Türkiye'de genel enerji durumu açık­landıktan sonra, nükleer enerjinin dünyadaki durumu üzerinde durulmaktadır. Türkiye'nin nükleer santrali olmadığı vurgulandıktan sonra, Türkiye'nin ener­ji aktarım bölgesi olarak değerlendirmesi yapılmaktadır. Nükleer enerji seçe­neğinin önemi ifade edilerek, Türkiye açısından önemi, farklı yönlerden vur­gulanarak açıklanmaktadır.

 

Devamı için Tıklayınız

FacebookTwitter