1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

İklim Değişikliği, Alternatif Enerji Seçenekleri ve Nükleer Enerji

Share

Sema Z. BAYKARA

Dünya'da ve Türkiye'de nüfus ve ekonomik faaliyetlerdeki artış fosil ya­kıt tüketimi ve yol açtığı çevresel zararla doğru orantılı olarak gelişmektedir.

Enerji üretiminden kaynaklanan sera gazı salınımlarıyla tehlikeli düzeyle­re varmakta olan küresel ısınma ve fosil yakıt rezervlerinin sınırlı oluşu dola­yısıyla düzenin sürdürülebilirliği kavramı ağırlık kazanmakta ve endişe yarat­maktadır.

Sürdürülebilir gelişme veya kalkınma ancak sürdürülebilir bir enerji siste­miyle mümkün olabilir. Bu süreçte iklim, enerji ve ekonomi vazgeçilmez fa­kat etkileşen bileşenleri oluşturmaktadır.

Bu çalışmada mevcut enerji sistemi, yenilenebilir enerji ve hidrojen sis­temleri ve nükleer enerji, mevcut teknolojiler, iklim ve çevre üzerindeki etki­leri ve sürdürülebilirlik açılarından incelenmekte; maliyet bakımından karşı­laştırılmakta, Türkiye'deki duruma kısaca değinilmektedir.

 

Devamı için Tıklayınız

FacebookTwitter